Имате земљу у Федерацији БиХ? Нисте спровели оставинске расправе за земљу у Федерацији БиХ?

Да би ваша земља у Федерацији БиХ била уписана на ваше име потребно је да предузмете следеће кораке:

ПРВИ КОРАК:

Прибавите све земљишнокњижне изводе и посједовне листове у којима је као власник или посједник уписан ваш рођак – претходни носилац права (члан родбине, отац, мајка, деда, баба, браћа, сестре…) у општинама у судовима у Федерацији БиХ.

ДРУГИ КОРАК:

Потребно је да Извод из матичне књиге умрлих из Србије, односно државе у којој је то лице преминуло, доставите у општини у Федерацији БиХ тамо гдје је претходни носилац права уписан у матичне књиге, а ради уписа чињенице смрти.

ТРЕЋИ КОРАК:

Матичар у Федерацији БиХ, надлежан за упис чињенице смрти саставља смртовницу на основу следећег: податка о смрти из матичне књиге (након уписа чињенице смрти у БиХ евиденцију), података од родбине умрлог и особа с којима је умрли живио, те од других особа које могу дати информације. (Закон о наслеђивању ФБиХ, члан 216, став 1).


Потребно је да будете у контакту са матичним уредом општине у Федерацији БиХ гдје сте доставили податак о смрти да бисте проверили да ли је израђена смртовница и да ли је достављена суду. Матични уред је дужан да нову смртовницу од 15 дана по извршеном упису достави општинском суду у Федерацији БиХ ради покретања оставинске расправе. Поједини матични уреди у БиХ то не чине по службеној дужности, већ очекују захтев за покретање оставине коју упућују сродници – наследници илии опунемоћена лица.


ЧЕТВРТИ КОРАК:

Контактирајте надлежни суд у Федерацији БиХ, распитајте се да ли је покренута оставинска расправа и који судија води предмет. Референти су у обавези да вам дају ове информације, с обзиром на то да имате правни интерес за вођење оставинског поступка јер сте насљедник земље. Тражите број предмета који се води у суду као оставински поступак -варпарнични поступак. Пратите кретање вашег предмета преко сајта суда.

ПЕТИ КОРАК:

Уколуко нисте задовољни брзином рада матичног уреда или надлежног суда, уколико сматрате да можете да можете дити оштећени, можете да дате пуномоћ лицу у које имате повјерење и које је стручније у раду са федералним органима, да у ваше име и за ваше потребе даље поступа како би земља са ваших предака била уписана на ваше име.

КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ СРБИМА У ОСТВАРИВАЊУ ИМОВИНСКИХ И СТВАРНИХ ПРАВА У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ

Бања Лука, Ул. Вељка Млађеновића 12ц, +38751/456-258, +38751/456-277, +38751/456-247, pravnapomoc.banjaluka@rgurs.org

Бјељина, Ул. Сремска 2, +38755/490-940, +38755/490-606, pravnapomoc.bijeljina@rgurs.org

Зворник, Ул. Патријарха Павла 1, +38756/490-132, +38756/210-089, pravnapomoc.zvornik@rgurs.org

Невесиње, Ул. Обрена Ивковића бб, +38759/601-109, pravnapomoc.nevesinje@rgurs.org

Источно Сарајево, Ул. Николе Тесле бб, +38757/490-130, +38757/320-810, pravnapomoc.istocnosarajevo@rgurs.org

Мркоњић Град, Ул. Бораца српских бб, +38750/490-278, +38750/211-355, pravnapomoc.mrkonjicgrad@rgurs.org