Маркетинг

Наша визија јесте интернет портал, који ће допринети очувању идентитета, вере, културе, традиције, српског језика и ћириличног писма, кроз извештавање о свим темама која су од значаја припадницима нашег народа широм света. Такође желимо да допринесемо јачању свести јавности у матици о значају дијаспоре.

Услуге које Удружење пружа:


  1.  услуге рекламирања на порталу „Огледало српско“,
  2.  услуге организовања догађаја, сајмова, конференција и промоција,
  3.  услуге графичког дизајна,
  4.  услуге веб дизајна,
  5.  услуге осмишљавања и израде видео садржаја,
  6.  услуге осмишљавања, израде и спровођења маркетинг кампања.

Остварена финансијска средства Удружење ће користити за закупа и опремање пословног простора, за режијске трошкове, за личне зараде запослених у Удружењу, за израду и реализацију пројеката који су у складу са циљевима Удружења.

Удружење своју привредну активност не остварује ради стицања добити!


Планиране пројектнте активности Удружења – финансирање из сопствених извора:


  1. израда пројеката усмерених на очување српског језика за децу у дијаспори,
  2. израда порјеката са циљем организације сусрета деце из дијаспоре и региона,
  3. јачање капацитета удружења и организација у дијаспори и региону,
  4. донација наставно-техничких средстава основним школама, како би се побољшао квалитет наставе ђацима у матици и региону.

Позиције банера