Фото: www.domacinskakuca.rs

Развој сеоског туризма кроз Националне и Европске подстицаје

Ове јесени актуелне мере у оквиру сеоског туризма добијају на значају. Наиме Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је други Јавни позив за ИПАРД подстицаје за МЕРУ 7 која се односи на диверзификацију пољопривредног земљишта и развоја пословања као и Kонкурс који се односи на подстицаје за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима. Разграничење ИПАРД подстицаја за развој сеоског туризма и Националних подстицаја за развој сеоског туризма огледају се у општим и посебним условима, минималном, односно максималном износу подстицаја, поступку за остваривање права на подстицаје и року за подношење Захтева.

Право на ове подстицаје имају лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинства и налазе се у активном статусу (физичка лица – носиоци регистрованог ПГ, предузетник, микро и мала правна лица).
Инвестиција мора да се налази у руралном подручју. Укупан прој појединачних кревата у свим категорисаним објектима не сме бити већи од 30. Kатастарска парцела и објекат који су предмет инвестиције у изградњу, морају бити у власништву подносиоца захтева, односно сувласништву. Уколико је у питању опремање објекта, тада објекат може бити у власништву или под закупом најмање 10 година. За инвестиције у изградњу, међу прописаном документацијом неопходна је грађевинска дозвола, пројекат за грађевинску дозволу или идејни пројекат са предмером и предрачуном радова, изабрана понуда и уговор са овлашћеним извођачем радова. За набвавку опреме довољно је доставити само изабрану понуду. Након реализације инвестиције, корисник подстицаја мора бити категорисан код надлежног органа као пружалац угоститељских услуга у складу са законом којим се уређује област туризма и угоститељства.

Специфичности везане за подстицаје у развоју сеоског туризма преко националних фондова

Kонкурс из националних фондова је расписан и рок за подношење пријаве је од 1. октобра до 15. новембра. Подстицаји обухватају инвестиције у сектору руралног туризма, ловног туризма и сектрору старих уметничких заната.

Прихватљиве инвестиције у оквиру ових сектора су:

  • Изградња аутентичних објеката и дворишта аутентичних објеката, објекти за одлагање отпадних вода
  • Набавка опреме у области рекреације и набавка дворишног мобилијара: опрема за фитнес програм на отвореном, бицикл, кошеви, голови, ски опрема, седла за јахање итд.; опрема за фитнес у затвореном, спортски реквизити (фризби, пикадо, лопте, мрежа за голове, мрежа за одбојку, опрема за стони тенис итд); љуљашке, клацкалице, тобогани, дечије кућице, трамболине, заштитна ограда око игралишта; расвета за баште, фонтане, клупе, капије, сунцобрани, лежаљке, саксије, жардињере, надземни базени итд.
  • Набавка остале опреме: машине за прање, сушење и пеглање веша, машине за прање посуђа, телевизори, рачунари, телефони, пећи, радијатори, клима уређаји, кухињски прибор, расхладни уређаји, све врсте шпорета, готових камина, собни намештај, ормари, столови, огледала, јастуци, јоргани, сауна, санитарна опрема
  • Набавка опреме и алата (нове и половне) ради очувања и унапређења старих уметничких заната
  • Промоција: Дизајнирање и израда интернет страница, израда и дизајн штампаног промотивног материјала

Потребна документација приликом подношења пријаве прописана је објављеним Kонкурсом. Међу прописаном документацијом издвојила бих да је неопходан Бизнис план за инвестиције веће од 600.000 дин написан у једноставној форми прописаној Правилником.

Инвестиција треба бити реализована у периоду од 1. маја текуће године, до 30. новембра 2022.године. Збирни износ прихватљивих инвестиција мора бити већи од 20.000 динара + ПДВ (200 евра) а максимални износ подстицаја по кориснику може бити до 2.350.000 динара (20.000 евра). Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване инвестиције умањене за износ ПДВ-а и ти проценти износе 50% за све подносиоце подстицаја и 65% за подручја са отежаним условима рада. Укупна расположива средства за овај Kокурс износе 50.000.000 дин (500.000 евра).

Специфичности везане за подстицаје у развоју сеоског туризма преко ИПАРД фондова

Други Јавни позив је расписан и рок за подношење захтева за одобрење пројекта траје од 23. септембра до 17. децембра 2021. године.

Подстицаји обухватају инвестиције које се односе на:

  • Опште трошкове (припрема пројекта и техничке документације, бизнис план, накнаде за архитекте, инжењере, консултантске куће..)
  • Трошкови везани за изградњу (грађевински радови, занатски радови, инсталатерски радови, пејзажни радови и прилазни путеви)
  • Сектор руралног туризма (простор за предах, рекреацију, забавни парк, терен за тенис, дечије игралиште, објекат за авантуристичке активности, базен, велнес објекат, објекат за смештај животиња, инфраструктура за приступ објекту особама са инвалидитетом, паркинг, објекти за држање пловила, намештај, телевизијска опрема, аудио опрема, опрема, машине за одржавање простора око објекта, чамац, опрема за камповање, бицикл, рачунар, софтвер, опрема за санитарне објекте, производња енергије из обновљивих извора енергије која се користи за сопствену потрошњу итд).

Инвестиција не сме бити започета, нити се смеју предузимати никакве радње везане за реализацију инвестиције пре усвајања одлуке о одобрењу пројекта, осим општег трошка.

Kорисник ИПАРД подстицаја може имати право на ИПАРД подстицаје у износу од најмање 20.000 евра а највише 300.000 евра, без обзира на укупну вредност инвестиције. ИПАРД одстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване инвестиције умањене за износ ПДВ-а и ти проценти износе до 65%. Укупна расположива средства за овај Јавни позив су 1.763.703.000 динара (15.000.000 евра)
Потребна документација приликом подношења пријаве прописана је објављеним Јавним позивом. Међу прописаном документацијом треба доставити три прикупљене понуде за инвестиције чија је вредност већа од 10.000 евра и једну понуду за вредност инвестиције до 10.000 еура. Затим Једноставан Бизнис план за инвестиције до 50.000 евра и Сложен Бизнис план за инвестиције преко 50.000 евра.

Напоменула бих да је у току измена Закона о пољопривреди и руралном развоју, где се чека на усвајање предлога измене закона и увођење авансног плаћања до 50% за одобрене ИПАРД подстицаје након чијег усвајања ће бити омогућена авансна исплата. Очекује се да измена Закона ступи на снагу у четвртом кварталу ове године.

Аутор: Стефануја Анђелковић

Изовр: www.domacinskakuca.rs

Слична вест

Гујон: Ускоро лепе вести за све љубитеље фолклора у Србији и региону

Директор Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Арно Гујон угостио је данас …

guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
Види све коментаре