У фокусу

Медији у дијаспори

Желимо да ширу јавност у матици упознамо са радом удружења, друштва и савеза из дијаспоре, као и да заједно радимо на умрежавању удружења, организација и савеза из матице и дијаспоре. Градимо мостове између матице и дијаспоре.


Serbian Television USA

Web: www.srpskatelevizija.com
Facebook: SerbianTelevision
Instagram: srpskatelevizijausa
Youtube: Srpska Televizija SAD
e-mail: stvserbia@gmail.com 

Serbian Times

Web: www.serbiantimes.com
Facebook: serbiantimes
Instagram: serbiantimes
Youtube: Serbian Times
e-mail: office@serbiantimes.info

Dijaspora.TV

Web: www.dijaspora.tv
Facebook: Dijaspora TV 
Instagram: dijaspora.tv
Youtube: DijasporaTV1
e-mail: office@dijaspora.tv 

Rasejanje.info

Web: www.rasejanje.info
Facebook: rasejanje.info
Instagram: rasejanje.info
e-mail: info@rasejanje.info 

Dnevne

Web: www.dnevne.at
Facebook: Dnevne.at
Instagram: dnevne.at
e-mail: dnevneat@gmail.com

Koreni

Web: www.koreni.rs
Facebook: portalkoreni
Instagram: portalkoreni
e-mail: redakcija@koreni.rs