Импресум

  • Регистарски број медија: IN001111
  • Форма медија: Интернет портал
  • Дозвола за рад сајта издата од стране: RNIDS

Удружење грађана „МОСТ матице и дијаспоре”

  • Председник: Иван Илић

Огледало српско

  • Директор: Иван Илић
  • Главни и одговорни уредник: Сава Самарџић
  • Новинар Биљана Продановић

Дописници/новинари Србија

  • Дописник/новинар Горан Ђаковић
  • Дописник/новинар Светлана Ковачевић

Дописници/новинари Регион

Контакт

urednik.ogledalosrpsko@gmail.com

Дописници/новинари Регион

www.ogledalosrpsko.com
www.огледалосрпско.срб