Импресум

  • Регистарски број медија: IN001111
  • Форма медија: Интернет портал
  • Дозвола за рад сајта издата од стране: RNIDS

Удружење грађана „МОСТ матице и дијаспоре”

  • Председник: Иван Илић

Огледало српско

  • Директор: Иван Илић
  • Главни и одговорни уредник: Сава Самарџић

Контакт

urednik.ogledalosrpsko@gmail.com

www.ogledalosrpsko.com