У фокусу

Удружења у Србији

Желимо да ширу јавност у матици упознамо са радом удружења, друштва и савеза из дијаспоре, као и да заједно радимо на умрежавању удружења, организација и савеза из матице и дијаспоре. Градимо мостове између матице и дијаспоре.


Фонд дијаспора за матицу

Web: www.fonddijaspore.com
Instagram: fonddijaspora
e-mail: fonddijaspora@gmail.com

Тачка Повратка

Web: www.tackapovratka.rs
Facebook: tackapovratka
Instagram: tacka_povratka
Linkedin: tačka-povratka
Youtube: Tačka Povratka
e-mail: info@tackapovratka.rs

Удружење грађана „МОСТ матице и дијаспоре

e-mail: mostmaticeidijaspore@gmail.com